Prostate cancer nomogram memorial sloan kettering, Phillip Cheng, MS MS | Marianna Durova

Loading...

A pakritinib a biokémiai relapszusért a prosztatarák végleges kezelése után

Látták: Átírás 1 6. Zelefsky, James A. Eastham, Angel M. Közlésre benyújtva: február 5-én; elfogadva: október án; az internetes változat a nyomtatott verziót megelôzôen, február án jelent meg a honlapon. Nyilatkozat: Az esetleges anyagi támogatással és a munkamegosztással kapcsolatos szerzôi nyilatkozat a közlemény végén található.

Levelezési cím: Michael J. Mindkét csoportot olyan betegek alkották, akiknél bio - kémiai kudarc esetén mentô salvage sugárkezelésre vagy androgéndeprivációs terápiá ra került sor. Az RP-vel kezelt betegeknél mediánértékben 13 hónap, míg az EBRT-n átesett betegek prostate cancer nomogram memorial sloan kettering 69 hónap telt el a biokémiai recidíva és a mentô terápia között.

A DM-re vonatkozó adatok összevetése elôtt korrekciót végeztünk a betegek életkora, a klinikai stádium, a szérumban mérhetô prosztataspecifikus antigén szintje, a biopszia alapján meghatározott Gleason-pontszám, valamint a kezelés éve szerint. Következtetések Kis kockázatú prosztatarákban ritkán fordul elô metasztatikus progresszió, függetlenül attól, hogy RP vagy EBRT történik.

prostate cancer nomogram memorial sloan kettering Drone tej a prosztatitis kezelésében

A nagy kockázatú betegség miatt RP-vel kezelt betegeknél kisebb a metasztatikus progresszió és a prosztatarák-specifikus halálozás esélye, mint EBRT-t követôen. A most kapott eredményeket a mentô kezelés alkalmazása és idôzítése torzíthatja. J Clin Oncol American Society of Clinical Oncology Bevezetés Klinikailag lokalizált prosztatarákban a lokális betegség eradikálása bizonyítottan mérsékli a tumorszóródás veszélyét és a prosztatarák-specifikus mortalitást egyaránt.

A prosztata rákfelügyeletének kockázati számológépei érvényesek A prosztata rákfelügyeletének kockázati számológépei érvényesek Videó: Prosztatagyulladás kezelése Dr. Merth Gábor urológusAugusztus NEW YORK Reuters Health - A prosztata rákkal kapcsolatos két számológépet, amely becsüli meg az újraosztályozás valószínűségét biopsziával vagy anélkül, öt nagy csoportban hitelesítették - állítják a kutatók - de a kalkulátorok használata a klinikán bonyolult lehet. Ezért javul az átsorolás észlelése és a megfigyelő biopsziák elvégzése közötti egyensúly. Drost és munkatársai

Egy saját intézetünkből származó újabb beszámoló 2 szerint kisebb a távoli metasztázisok DM és a prosztatarák okozta halálozás esélye azoknál a betegeknél, akiknél az EBRT után néhány évvel végzett posztterápiás biopszia negatív eredményt ad.

Mindezeket az adatokat összevetve úgy tűnik, hogy a prosztatarák lokális kontrollja kedvezően befolyásolja a DM kockázatát, és mérsékli a prosztatarákspecifikus mortalitást.

Phillip Cheng, MS MS

Az utóbbi két évtizedben a műtéti technika terén tör tént jelentős előrelépéseknek köszönhetően csökkent a pozitív sebészeti szélek gyakorisága, és javult Krónikus prosztatitis kezelés után rákbetegség kontrollja, különösen azon tapasztalt sebészek kezében, akik nagy számban végeznek ilyen beavatkozásokat.

Véletlen besorolásos vizsgálatokból nem rendelkezünk olyan adatokkal, melyek alapján összehasonlítható lenne az RP és EBRT utáni kimenetel, ezért csak retrospektív összehasonlító vizsgálatok alapján fogalmazhatunk prostate cancer nomogram memorial sloan kettering egyértelmű következtetéseket a tekintetben, milyen a két módszer egymáshoz viszonyított eredményessége a hosszú távú betegségkontroll szempontjából Cikkünk a lokális prosztatarák kezelésére alkalmazott RP és EBRT összevetésére indított retrospektív vizsgálat adatait adja közre.

A klinikai relevancia biztosítása érdekében a DM arányát és a prosztatarák-specifikus mortalitást választottuk elsődleges végpontnak.

prostate cancer nomogram memorial sloan kettering Fájdalom támadás prosztatitis

A tumor jellemzőire vonatkozóan a legbőségesebb információkkal szolgáló klinikai adatok felhasználása lehetővé tette a két csoport közötti eset-mix különbségek értékelését és kezelését.

A műtétet minden esetben két tapasztalt sebész egyike J. Ilyen esetekben a patológiai Gleason-pontszám alapján adtuk meg a biopsziás Gleason-pontszám közelítô értékét.

Sebészeti kezelés Az 1. E csoport egyetlen tagja sem ré - sze sült and ro géndeprivációs terápiában ADT, androgendep rivation therapy a műtét előtt. A sebészeti beavatkozás kétoldali kismedencei lymphadenectomia végzését jelentette, melynek során eltávolították az iliaca externa, obturator és hypogastricus régió nyirokcsomóit.

prostate cancer nomogram memorial sloan kettering a prosztatagyulladás fő tünetei

A kivett nyirokcsomókból nem készült fagyasztott metszet, 3 Zelefsky és mtsai és minden esetben RP-re került sor. A kezelés megtervezésének és az IMRT végrehajtásának menetét máshol már részletesen közreadtuk. A rövid idejű IMRT alkalmazására általában azért került sor, hogy csökkentsük a megnagyobbodott prosztata méretét a besugárzás előtt, illetve ugyanígy jártunk el a szövettanilag előrehaladott stádiumú, kedvezőtlen kockázatú tumorok esetében is.

Az ADT adását a radioterápia befejeztével rutin módon felfüggesztettük. A sugárkezelésre került csoport nagy kockázatú tagjainál nem történt adjuváns ADT. A kimeneteli paraméterek értékelése A DM-mentes túlélést és az okspecifikus halálozást vá lasztottuk elsődleges végpontnak. Az első kontrollvizsgálatot általában a kezelés utáni 3. Biokémiai relapszus jelentkezésekor a metasztatikus betegségekre vonatkozó protokoll szerint jártunk el, azaz elvégeztük a kismedence képalkotó vizsgálatát a prosztata és a kismedence CT-vizsgálatával vagy endorektális tekercs alkalmazásával történő MR-vizsgálattalvalamint a csontrendszer izotópos vizsgálatával.

Metasztatikus betegség, illetve rákspecifikus halálozás hiányában a sugárterápián átesett betegeket mediánértékben 5,0 éven át, a műtéttel kezelt betegeket mediánértékben 5,1 éven át követtük nyomon.

Az adatbázist szeptember án zártuk le az elemzés számára.

prostate cancer nomogram memorial sloan kettering Részvények kezelése prosztatitis

A kiújuló betegség mentô kezelései A mentő terápia jellegzetességei. A mentő radioterápiát általában 70,2 Gy medián dózisú IMRT-ként alkalmaztuk a megtervezett besugárzási mezőre, mely rendszerint a prosztataágyat jelölte ki.

Értelmezés Átfogó számológépek Számos különösen átfogó prosztatarák számológép hely, valamint egy harmadik helyszínen található nomogramok tartománya. Memorial Sloan Kettering Számológépek. Ez egy új oldalt és a jobb felső sarokban található Nyílt számológép mezőre kattint.

A betegek kiválasztott csoportjában a radioterápia kudarca után próbálkoztunk meg a mentő RP-vel. A recidív betegség némely esetében mentő ADT-re és kemoterápiára került sor önmagában vagy mentő RT-vel együtt. Mentő terápiás eseménynek tekintettük a primer kezelés utáni 6 hónapon belül mentő céllal alkalmazott ADT-t vagy kemoterápiát, amennyiben a prosztataspecifikus antigén PSA szintje a másodlagos kezelés megkezdése előtt megemelkedett. Mentő terápia. Négy beteg esetében dokumentált biokémiai recidíva és a prosztata állományán belüli lokális relapszus volt a mentő RP javallata.

A mentő terápiában részesült RP-betegek a recidíva jelentkezése után rövidebb időn belül kapták meg e kezelést, mint a primer EBRT-vel kezelt betegek a kiújulás és a szekunder terápia között eltelt idő mediánértéke RP esetén 13 hónapnak, míg EBRT esetén 69 hónapnak adódott.

Statisztikai elemzés A túlélési idő számításánál a műtét napját vagy az EBRT megkezdését vettük kiindulópontnak. A DM-mentes túlélés meghatározásához az utolsó kontrollvizsgálat időpontjában cenzorálást végeztünk a dokumentált DM nélküli betegekre vonatkozóan.

Fontos megjegyezni, hogy az elhunyt betegek között egyetlen olyan sem volt, ahol az izotópvizsgálat ne jelzett volna csontrendszeri érintettséget.

A prosztatarákos betegek várható élettartama

A kezelés és a kimenetel közötti kapcsolat elemzése Cox-féle arányos kockázati modellel történt, melynek során korrekcióra is sor került a tumor minden olyan, kezelés előtti jellemzője alapján, mely igazoltan összefügg a betegség recidívájával, a kezelés évével és az életkorral.

Két módszert használtunk a tumor kezelés előtti jellemzőinek kontrollálására: a kezelés előtti kockázat valószínűségének becslésére alkalmas Kattan-nomogramot, 16 valamint a National Comprehensive Cancer Network NCCN kockázati csoport szerinti besorolását www.

Kis kockázatot az alábbi paraméterek fennállásakor véleményeztünk: T1 T2a klinikai stádium, 2 és Journal of Clinical Oncology 4 Radikális prostatectomia vagy külsô besugárzás után kialakult metasztázis prosztatarákban Metasztázismentes túlélés valószínûség 1,00 0,75 0,50 0, Kezelés óta eltelt idô év Veszélyeztetett betegek száma ábra. A metasztázismentes túlélés valószínûsége a kezelés szerint. Szag gatott két vonal: mûtét.

A prosztata rákfelügyeletének kockázati számológépei érvényesek

Folytonos sárga vonal: sugárkezelés. Mindkét szempontrendszer a kezelés előtti PSA-koncentrációt, a klinikai stádiumot és a biopszia során meghatározott Gleason-pontszámot veszi tekintetbe. A no mogram által megadott valószínűséget aztán folytonos változóként vittük be a modellekbe, az NCCN szerinti kockázati besorolás alapján pedig a kisközepes kockázatot állítottuk szembe a nagy kockázattal.

Mivel a besugárzással kezelt betegek átlagéletkoruk szerint idősebbek voltak, mint a műtétre került betegek, ennél fogva nagyobb volt az esélye a más ok miatti elhalálozásnak, a kockázati regressziómodell alkalmazásával is megismételtük az elemzéseket.

Eredmények A csoportok közötti különbségek a vizsgálatba való belépéskor Ahogyan az várható is volt, az EBRT-betegek lényegesen idősebbek voltak, mint az RP-csoport tagjai medián életkor 69 év vs. A metasztatikus progresszió vonatkozásában a kockázati csoporttal igazolódott a legmegbízhatóbb statisztikai összefüggés nagy vs. Hasonló eredményeket kaptunk akkor is, ha a Cox-féle regresszióelemzés helyett a versengő kockázatok competing risk regresszióanalízisét alkalmaztuk: a DM-re vonatkozó HR a műtéttel és az EBRT-vel kezelt betegek összehason- 2.

Beavatkozás neve: Pacritinib Leírás: A pacritinib orális gyógyszer, amelyet 28 napos ciklusban naponta kétszer mg-os dózisban BID kell bevenni.

A metasztázis elôrejelzett 8 éves valószínûsége a preoperatív no - mo grammal meghatározott kockázat, illetve külön a kezelés szerint. Kék: prostate cancer nomogram memorial sloan kettering kezelés; sárga: mûtét.

prostate cancer nomogram memorial sloan kettering A prosztatitis legjobb eszközei

A valószínûségeket a vizsgálat lezárásakor fennálló átlagéletkor 64 év szerint korrigáltuk. Felmerül annak a lehetősége, hogy az RP-csoportban regisztrált csökkent DM-arányok annak tudhatók be, hogy dokumentált biokémiai recidívát követően nem egyformán történt a mentő kezelés időzítése az RP- és az RT-csoportban. Hasonló eredmények születtek akkor is, ha a Cox-féle regressziómodell helyett a versengő kockázatok szerinti regresszióanalízist alkalmaztuk: a prosztatarákra visszavezethető halálozásra vonatkozó HR-érték a sebészeti vs.

Megbeszélés Több fontos megállapítás is megfogalmazható. Csekély a metasztatikus kiújulás Prostatitis óvszer a prosztatarák azon eseteiben, ahol az NCCN klasszifikációja alapján kis kockázatú prosztatarák kezelésére műtétet vagy besugárzást alkalmaznak.

Érdekesvélemények